Ohjeet

Ohjeet matkustajille

Lauttarannassa

 • Hiljennä autosi vauhtia ajoissa ennen lauttarantaa
 • Lauttarantaan saapuessasi aja oikeanpuolimmaiselle kaistalle
 • Pysähtyessäsi jonon päähän pysäytä tien oikeaan reunaan, jotta etuajo-oikeutetut ajoneuvot voivat turvallisesti ohittaa jonon
 • Vältä joutokäyntiä ja sammuta ajovalot, jottet pimeällä häikäise aluksen kuljettajaa
 • Moottoripyöräilijät eivät saa ohittaa lauttarannan jonoa ilman lääninhallituksen myöntämää etuajo-oikeutta
 • Kuljettajan on pyydettäessä kerrottava ajoneuvon akseli-, teli- ja kokonaispaino sekä lastin sisältö.
 • Vaarallisten aineiden kuljetuksesta on kerrottava lauttahenkilöstölle ennen lautalle ajoa
 • Sovellamme vaarallisten aineiden kuljetusten osalta Liikenne- ja viestintäministeriön asetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (369/2011)
 • Matkailuajoneuvossa sulje kaasupullojen pääventtiilit ennen maantielautalle ajoa
 • Jos kuljetat rekkaa niin tarkista aina painorajoitus etukäteen lauttapaikan sivuilta tai soita lautalle. Huomioi myös että aluksen maksimikorkeus läpiajettaessa on 4,30 metriä.

Lautalla

 • Lautalle ja siltä pois saa ajaa vasta, kun se valoilla osoitetaan ja puomit ovat ylhäällä tai ajolupa on saatu lauttahenkilöstöltä
 • Maantielautalle ajetaan ensin oikeanpuoleiselle, sitten vasemmalle kaistalle tai kuten henkilökunta tai liikennevalot opastavat. Keskelle lauttaa ajavat raskaat ajoneuvot
 • Varmista, että ajoneuvosta pääsee poistumaan, ainakin toiselta sivulta
 • Lukitse käsijarru, sammuta ajovalot ja pysäytä moottori. Poistuthan ajoneuvosta vasta kun lautta on liikkeellä
 • Moottoripyörien ja muiden kaksipyöräisten ajoneuvojen kuljettajien täytyy huolehtia ajoneuvojensa pystyssä pysymisestä koko matkan ajan
 • Maantielautalta ajetaan pääsääntöisesti pois samassa järjestyksessä kuin sinne on tultu. Poistua saa vasta kun punainen valo on sammutettu ja puomi nostettu ylös tai henkilökunta antaa luvan
 • Tupakointi on kielletty koko lautalla, myös ajoneuvoissa. Joissain lautoissa on erikseen osoitettu tila tupakointia varten
 • Kaasupullojen pääventtiilit esim. matkailuajoneuvoissa tulee olla suljettuina koko matkan ajan
 • Varmista, ettei ajoneuvostasi vuoda polttoainetta lautan kannelle
 • Hätätilanteessa lautta pyritään aina ajamaan lähimpään rantaan jonne matkustajat evakuoidaan
 • Mikäli hätätilanne edellyttää, pukeudutaan pelastusliiviin ohjeiden mukaan. Pelastusliivit sijaitsevat autokannen välittömässä läheisyydessä
 • Hätätilanteissa toimi henkilökunnan ohjeiden mukaan
 • Vaarallisten aineitten kuljettamisessa noudatetaan viranomaisten määräyksiä

Kulkujärjestys lautoille

Lautoille ajetaan yleensä saapumisjärjestyksessä. Lautta-aluksen päälliköllä tai lossin kuljettajalla on kuitenkin oikeus poiketa saapumisjärjestyksestä, jos autan kansitila tai kantavuus tai sääolosuhteet eivät salli lähinnä vuorossa olevan ajoneuvon ottamista kuljetettavaksi. Tietyillä ajoneuvoilla saattaa myös olla etuajo-oikeus, joka määräytyy lain mukaan tai on myönnetty hakemuksesta. Tällainen etuajo-oikeus osoitetaan kilvillä.

Mitä laki sanoo kulkujärjestyksestä?

Hälytysajoneuvolla ja poliisin virkatehtävässä olevalla ajoneuvolla on oikeus päästä lautalle ja yhteysalukselle ennen muita ajoneuvoja.

Näiden jälkeen etuoikeus ennen muita ajoneuvoja määräytyy seuraavasti:

      • sairasta hoitoon kuljettava tai kuljetettavaksi noutava ajoneuvo
      • kiireellisellä matkalla olevaa lääkäriä, eläinlääkäriä tai muuta sairaanhoito- tai pelastustehtävissä olevaa henkilöä kuljettava ajoneuvo
      • lääninhallituksen luvalla liikkuva eläinkuljetusajoneuvo
      • säännöllisellä vuorolla kulkeva, luvanvaraisessa henkilöliikenteessä käytettävä ajoneuvo
      • kiireellistä tien kunnossapitotehtävää suorittava ajoneuvo

       Etuajo-oikeus

       Etuajo-oikeudet lautoille koko valtakunnan alueella myöntää Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Myönnetty oikeus osoitetaan lauttojen henkilökunnalle ja muille ajoneuvoille kilvillä, joita on kahdenvärisiä; oranssinpunaisia ja keltaisia.

       • Oranssinpunaisten kilpien voimassaoloaika on merkitty kilpeen
       • Keltaiset kilvet on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön ja myönnetään enintään kolmeksi kuukaudeksi

       Tarkemmat tiedot löytyvät Ely-keskuksen sivuilta www.ely-keskus.fi